banner1
banner2
Jezus Chrystus
życie i działalność Jezusa od narodzin do zmartwychwstania
  więcej...
..................................................
Biblia
informcje o Starym i Nowym Testamencie
  więcej...
..................................................
Kościół
historia prawdziwego Kościoła
  więcej...
..................................................
Chrześcijanin
Co mam robić aby być zbawionym ?
  więcej...

  Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa, który uznawany jest za Zbawiciela (Mesjasza). W toku dziejów chrześcijaństwo uległo podziałowi na trzy zasadnicze grupy wyznań: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm (kalwinizm, luteranizm, metodyści, baptyści i inne). Wyodrębnia się także wyznawców anglikanizmu i starożytnych Kościołów wschodnich. Liczbę wyznawców chrześcijaństwa szacuje się na blisko 1,8 mld, czyli ponad 30% ludności świata (katolicy około 970 mln, prawosławni 150-200 mln, starożytne Kościoły wschodnie 30 mln, anglikanie 60 mln, protestanci 300-450 mln, grupy religijne na pograniczu chrześcijaństwa około 150 mln). Chrześcijanie przeważają w Europie, Ameryce i Australii, w Afryce stanowią ok. 1/3 ludności, w Azji - niewielką mniejszość.

Źródło - Encyklopedia Multimedialna PWN

Na tej stronie postaramy się przybliżyć życie, działalność i nauki Jezusa Chrystusa oraz Apostołów, oraz przyjrzymy się Nowemu Testamentowi, uznawany przez chrześcijan za dalszą część Pisma Świętego. W końcu prześledzimy historię Kościoła chrześcijańskiego, uwypuklając apostazę oraz przebieg ruchów reformacyjnych. Postaramy się także omówić dwanaście głównych podziałów w łonie chrześcijaństwa. Mamy nadzieję, że ta praca ułatwi czytelnikowi zrozumienie tego tematu i dopomoże w poszukiwaniu Prawdy.

Gedeon & nobody
Strona zaprzyjaźniona:

wszystkiego dobrego!
desing by nobody